Hjertesvikt er en av få hjertesykdommer som fortsatt vokser i omfang, og det finnes få effektive behandlingsalternativer, spesielt for den halvparten av pasientene som har hjertesvikt med bevart pumpefunksjon, såkalt HFpEF. For å utvikle nye behandlingsstrategier trengs det større forståelse av mekanismene som ligger til grunn for utviklingen av hjertesvikt, og i den forbindelse er det nyttig med eksperimentelle studier på forsøksdyr, for eksempel rotter.

Mitralklaffen mellom hjertets venstre forkammer og hovedkammer slipper gjennom blod når hjertekammeret fylles opp mellom to hjerteslag, i diastolen. Ved hjertesykdom er mønsteret til blodflyten over mitralklaffen forstyrret, og studier av denne flyten er derfor viktig for å vurdere endringer i hjertefunksjonen ved utvikling av HFpEF. Fasekontrast-MR er en teknikk som kan måle blodstrømmen over hjerteklaffene hos mennesker, og nå har norske forskere klart å gjøre presise målinger av flyten over mitralklaffen også hos rotter. Slike målinger kan også gjøres med hjerteultralyd, men dette krever utfordrende manuell korrigering, og forskerne mener MR-teknikken er mer presis.

– Nye og mer nøyaktige ikke-invasive metoder for å evaluere den diastoliske hjertefunksjonen er nødvendig, ettersom det tillater oss å følge utviklingen av hjertefunksjonen over tid, sier førsteforfatter Kristine Skårdal, som er forsker ved Institutt for eksperimentell forskning og Center for Heart Failure Research i Oslo.

I studien fikk sju rotter operert inn en stram tråd rundt hovedpulsåren, mens sju andre gjennomgikk en jukseoperasjon. Seks uker senere ble rottene undersøkt på nytt med både hjerteultralyd og fasekontrast-MR, som viste klare tegn på HFpEF hos rottene i den førstnevnte gruppa. Fasekontrast-MR var velegnet til å avdekke endringene i blodstrømmen over mitralklaffen, og målingene var i høy grad reproduserbare når de ble gjort av forskjellige personer.

– Fasekontrast-MR gav unik informasjon om retningen til blodstrømmen og var derfor bedre egnet til å vurdere blodflyt over mitralklaffen hos rotter enn konvensjonell hjerteultralyd, forklarer Skårdal. Nøyaktigheten ble også bekreftet gjennom sammenligninger med video-MR-bilder av hjertets slagvolum.

Leave a reply