Kan vurdere fettinnholdet i plakk med MR

MR-bilder var godt egnet til å vurdere innholdet i plakk fra halspulsåren, og kan dermed potensielt bidra til å identifisere pasienter med høy risiko for hjerneslag.