Ultralyd er veletablert i undersøkelser av risiko for hjerneslag og annen hjerte- og karsykdom. Med det utstyret som er vanligst i dag er det imidlertid behov for ulike typer ultralydprober avhengig av om det er hjernen eller hjertet som skal undersøkes, og undersøkelsene foregår gjerne med stort utstyr på spesialtilpassede laboratorier. GE Vingmed Ultrasound i Horten har utviklet et bærbart ultralydapparat som kalles Vscan, som har blitt et viktig bidrag til enkel og hurtig diagnostisering av akuttinnlagte pasienter på mange sykehus i Norge. Det samme selskapet har utviklet en probe beregnet for bærbare apparater som Vscan, og denne M-P-proben har den fordelen at den kan brukes for undersøkelser av både hjertet og halspulsårene inn til hjernen.

En nylig publisert studie fra Universitetet i Oslo har sett på hvor godt denne nye ultralydproben oppdager åreforkalkning i halspulsårene, som utgjør en betydelig risikofaktor for hjerneslag. 103 pasienter ble undersøkt med både den nye proben og med det ordinære utstyret for å se om metodene gav sammenlignbare resultater. To nevrologer foretok målinger av tykkelsen av de to innerste lagene seks ulike steder i åreveggen, og definerte gjennomsnittet av målingene som intima-media-tykkelsen (IMT). Ut fra IMT-verdiene definerte man hvorvidt pasientene hadde plakkdannelser eller ikke, og om plakket eventuelt var så omfattende at det utgjorde en stenose.

Det viste seg at IMT-verdiene for de to målingene hang tett sammen med hverandre, og at den nye flerbruksproben definerte plakkdannelsen nesten nøyaktig likt som den spesialiserte proben. To av 18 stenoser ble definert som plakk etter bruk av M-P-proben, men dette var to målinger som ble gjort tidlig i studien, og forskerne tror det kan henge sammen med at de ikke hadde nok erfaring med bruk av det nye utstyret på det tidspunktet. De konkluderte med at proben og tilhørende bærbare ultralydskjermer vil kunne øke muligheten til å foreta enkle, nøyaktige målinger av åreforkalkning i halspulsårene, og at utstyret kan bli et verdifullt verktøy for å oppdage risiko for hjerneslag og hjerte- og karsykdom hos høyrisikopasienter.

Videoen presenterer en Vscan, som kan brukes sammen med de nye probene.