Voksne som overlevde kreft som barn har svekket hjerte

30 % av de som overlevde blodkreft eller lymfekreft som barn viste tegn på svekkelser i funksjonen til høyre hjertekammer i voksen alder. Det var langt flere enn hos sammenlignbare voksne som ikke hadde hatt kreft.