Høyre hjertekammer pumper blod ut i lungeårene, og funksjonen til dette hjertekammeret kan i mange tilfeller ha enda større betydning for prognose og utvikling av hjertesvikt enn funksjonen til venstre hjertekammer. Flere studier har vist at barn som overlever kreft har økt fare for svekkelser i venstre hjertekammer som voksne, men nå er norske forskere blant de første som viser at dette også gjelder for funksjonen til høyre hjertekammer.

– Vi benyttet en rekke ulike ultralydmål for funksjonen til høyre ventrikkelfunksjon, og de gjennomsnittlige målene var konsekvent lavere blant de kreftoverlevende enn hos de friske kontrollpersonene, sier førsteforfatter Jon Christiansen, som er doktorgradsstipendiat ved Oslo universitetssykehus.

Nesten én av tre har svekket funksjon

Studien baserer seg på ultralyddata fra 246 voksne som overlevde kreft som barn mellom 1970 og 2000. 115 av dem hadde fått lymfekreft før de fylte 18 år, mens de 131 andre hadde hatt akutt lymfoblastisk leukemi (den vanligste formen for blodkreft hos barn) før de fylte 16. Resultatene ble sammenlignet med ultralydbilder fra 216 deltakere i Den tredje helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag med samme alder- og kjønnsfordeling og tilsvarende kroppsvekt og systolisk blodtrykk som personene i kreftgruppa.

–  30,1 % i kreftgruppa oppfylte våre kriterier for svekket høyre ventrikkelfunksjon, sammenlignet med bare 3,3 % i kontrollgruppa, sier Christiansen. Gjennomsnittsalderen til deltakerne var kun 31 år.

Hvert år får om lag 200 norske barn kreft. Rundt 40 av dem rammes av akutt lymfoblastisk leukemi, mens lymfekreft diagnostiseres hos i underkant av 20 norske barn i året. I dag overlever mer enn 80 % av de som rammes. Tidligere har Christiansen og kollegene publisert to artikler som viser at de som overlever disse kreftformene som barn også har svekket funksjon i venstre hjertekammer som voksne, og det viste seg at svekket høyre ventrikkel hang tett sammen med svekkelser også på venstre side av hjertet.

– Dette kan skyldes at svekkelser i venstre hjertekammer fører til at også høyre hjertekammer svekkes på sikt, men sannsynligvis har strålebehandling og cellegift en direkte skadelig effekt på begge hjertekamrene. En betydelig andel med svekket høyre hjertekammer hadde normal venstre ventrikkelfunksjon, noe som indikerer at målinger av høyre ventrikkel kan avdekke tidligere uoppdagete skadelige effekter av kreftbehandling, sier Christiansen.

Les mer: Barn som får cellegift risikerer svekket hjerte som voksen

Størst skade etter strålebehandling

84 % av deltakerne i kreftgruppa hadde blitt behandlet med cellegift og/eller strålebehandling, som er kjent for å være skadelig for hjertet. Deltakerne som hadde gjennomgått strålebehandling uten cellegift hadde høyest risiko for svekket ventrikkelfunksjon i denne studien, men forskerne så også økt risiko blant de som hadde fått kombinasjonsbehandling med lavere stråledoser og antrasykliner og de som kun hadde fått antrasykliner.

– De 16 % som verken hadde fått stråling mot hjertet eller cellegift med antrasykliner hadde heller ikke svekket funksjon. Likevel hadde også overlevende i denne undergruppa oftere én eller flere unormale målinger av den høyre ventrikkelfunksjonen sammenlignet med kontrollgruppa, sier Christiansen.

Les også: Hjertesvikt ikke uvanlig blant de som overlever lymfekreft

Studien er publisert i European Heart Journal – Cardiovascular Imaging, og omtales i en lederartikkel i samme utgave. Forfatterne av lederartikkelen oppfordrer til økt fokus på å følge opp overlevende etter barnekreft jevnlig for å oppdage eventuelle seineffekter på hjertet, og peker på at ultralydmålingene forskerne foretok enkelt kan gjøres i en vanlig klinisk setting. Selv om det kun ble observert milde svekkelser av hjertefunksjonen i denne studien, understreker lederartikkelen at de kreftoverlevende fortsatt var unge da de ble undersøkt og at svekkelsene kan utvikle seg til mer alvorlig hjertesykdom senere i livet.

Leave a reply