Vitamin D kan ha en rekke gunstige effekter på helsa, og lave nivåer er blant annet forbundet med økt risiko for hjerte- og karsykdom. Det er også antydet at vitamin D spiller en rolle for å hindre dannelsen av plakk som fører til åreforkalkning. Utilstrekkelige nivåer av vitamin D er utbredt i Norge, spesielt i vinterhalvåret når sola ikke gir D-vitamin.

Tidligere i år ble det publisert en studie som undersøkte sammenhengen mellom D-vitaminstatus og progresjon av åreforkalkning i 309 pasienter som var til behandling for etablert koronarsykdom ved Haukeland Universitetssykehus i Bergen. D-vitaminnivået hos disse pasientene ble målt ved studiens begynnelse, og samtidig undersøkte forskerne graden av åreforkalkning i alle arteriene som forsyner hjertet med blod. Dette ble gjort ved å måle både den minste diameteren av hullet gjennom blodårene, og ved å måle diameteren av plakket i åreveggene.

Graden av åreforkalkning ble målt på nytt etter omtrent ett år for å se om nivåene av D-vitamin hos pasientene hang sammen med hvordan koronarsykdommen hadde utviklet seg i denne perioden. Blodårene hadde blitt trangere og plakkdannelsen hadde økt, hvilket er vanlig når man eldes, men forverringa var ikke assosiert med nivåene av vitamin D. Forskerne understreker at få av deltakerne i studien hadde definert D-vitaminmangel, og at det kan tenkes resultatene hadde vært annerledes dersom man hadde undersøkt flere pasienter med lave D-vitaminnivåer.