En norsk-amerikansk studie UNIKARD skrev om tidligere i høst viser at kvinner i helsevesenet som sover mindre enn seks timer hver natt har økt risikoscore for framtidig hjerte- og karsykdom sammenlignet med kolleger som får mer søvn. Førsteamanuensis ved institutt for sykepleievitenskap ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold, Tone Marte Ljoså, tror viktigheten av god søvn blant sykepleiere er underkommunisert.

– Vi fokuserer på å lære pasientene hvor viktig det er å få en god natts søvn, men glemmer å passe på oss selv, sier Ljoså til UNIKARD.

Se intervjuet med Ljoså og forsker Henrik Børsting Jacobsen i videovinduet over.

Også inaktivitet var forbundet med økt risiko for hjerte- og karsykdom i studien. Sykepleierforbundet har uttalt at funnene er bekymringsfulle, og ber om politisk vilje til å bedre arbeidsbetingelsene for helsearbeidere. Ljoså mener samtidig det kan legges mer vekt på temaer som søvn og fysisk aktivitet i utdanninga av nye sykepleiere.

– Vi må få fram at det faktisk er viktig også for sykepleiere å få nok søvn, sier Ljoså.

Hun får støtte av forskeren bak studien, Henrik Børsting Jacobsen.

– Studien sender er en klar beskjed til kvinnelige helsearbeidere i den vestlige verden: Ta vare på søvnen og oppretthold ditt fysiske aktivitetsnivå utenfor jobbsammenheng, så kan det godt hende du reduserer risikoen for hjerte- og karsykdom vesentlig!

Les også: Søvnmangel kan gjøre kvinner i helsevesenet hjertesyke

Les også: – Regjeringa må ta forskninga på alvor

Leave a reply