Vil identifisere blodpropp-pasienter ved hjelp av biomarkørprofil

Å måle nivåene av betennelsesmarkører i blodet kan være relevant for å forbedre diagnostiseringen av venøs blodpropp.