Gjennomsnittsalderen for å få hjerneslag i Norge er 75 år. Likevel får hvert år mer enn 1.000 nordmenn under 50 år hjerneslag, og tallet har økt de siste tiårene. Hjerneslag skyldes ofte innsnevring av blodårene i halsen, og for å redusere konsekvensene er det helt vesentlig å oppdage begynnende åreforkalkning og vaskulære risikofaktorer på et tidlig stadium.

The Norwegian Stroke in the Young Study startet opp i 2010, og fram til 2015 skal forskerne samle inn data fra slagpasienter under 60 år, deres foreldre, partnere og barn. Deretter skal deltakerne følges opp i inntil 20 år, og målet er å lære mer om hvordan åreforkalkning og blodkar-relaterte sykdommer utvikler seg over tid. De første forskningsrapportene som er publisert fra prosjektet viser at også unge slagpasienter har økt tykkelse på de innerste lagene av halspulsåreveggen sammenlignet med friske kontrollpersoner, noe som kan tyde på at mange unge som får slag er genetisk disponert for det.

Les også: Hvorfor får så mange unge hjerneslag?

– Vi kommer til å følge opp pasientene hvert femte år og se på utviklingen av blodårene deres over tid. Slik kan vi også se hva vår medisinske behandling har bidratt med for å hindre videre forkalkning av årene, sier forsker Annette Fromm til UNIKARD.

Forskerne understreker også at mange av kontrollpersonene i prosjektet hadde en ugunstig risikoprofil med tanke på framtidig hjerte- og karsykdom, og også begynnende åreforkalkning i halspulsårene. Dette viser at det er viktig å gjennomføre preventive tiltak også blant personer som er antatt friske, spesielt i familier med høy risiko for denne typen sykdommer.

– All endring av livsstilsvaner kan bidra positivt, men de yngste pasientene har ikke utviklet de helt store aldringsforandringer i blodårene ennå. Vi håper å gripe inn tidlig nok til å kunne hindre tidlig arteriesykdom, sier Fromm.

Leave a reply