Vil forenkle diagnostisering av blodpropp i leggene

Forskere i Bergen har undersøkt et utvalg biologiske markører i blodet til pasienter med mistenkt dyp venetrombose (blodpropp i leggene).