Volvatlegene blogger hver uke på HA-bloggen til Hamar Arbeiderblad. De har fokus på høyt blodtrykk som risikofaktor for hjerneslag i årets første innlegg, som du kan lese under. I innlegget peker de på hvilke livsstilsgrep man selv kan gjøre for å unngå eller normalisere høyt blodtrykk, men at mange likevel vil ha behov for blodtrykksmedisiner.

Blant annet skriver legene at en tredjedel av norske 75-åringer bruker blodtrykkssenkende medisiner, og at nesten en million nordmenn har for høyt blodtrykk. Nylig stod norske blodtrykkseksperter i spissen for en internasjonal uttalelse med anbefalinger for blodtrykkssenkende behandling hos eldre. I uttalelsen, som ble omtalt av UNIKARD i november, peker de blant annet på hvor intensiv behandlingen bør være og hvilke faktorer man bør ta hensyn til i valget av blodtrykkssenkende behandling.

LES MER:

Hvordan behandle høyt blodtrykk hos eldre?

LES BLOGGINNLEGGET TIL VOLVATLEGENE HER:

Høyt blodtrykk gir økt risiko for hjerneslag.

 

Leave a reply