Hjerteinfarkt: hjerte- og karsykdommer

Venstre grenblokk er en ledningsforstyrrelse i hjertet som forsinker aktiveringen av venstre hjertekammer og gjør at det trekker seg sammen senere enn det høyre hjertekammeret. Iskemisk hjertesykdom, aortastenose og kardiomyopatier er blant de vanligste årsakene til venstre grenblokk. Personer som ikke har symptomer på hjertesykdom kan også ha grenblokk, og tilstanden har i seg selv ingen betydning for hjertets funksjon. Imidlertid skal alle som får konstatert venstre grenblokk på EKG bli grundig undersøkt med tanke på underliggende hjertesykdom. Pasienter med markert venstre grenblokk og systolisk hjertesvikt kan ha behov for en biventrikulær pacemaker som gir mer synkron sammentrekning av de to hjertekamrene.

 

Ledningsforstyrrelsen kan også være høyresidig, og omtales da som høyre grenblokk.


Artikler om Venstre grenblokk:

Invasive inngrep for hjertepasienter over 80 gir samme livskvalitet som optimal medisinering (uke 29)

Publisert: - Postet i: 2017 highlights, Hjerteblogg - Merket med emne: , , , , , ,

PCI-behandling og hjertekirurgi kan hindre ny hjertesykdom for eldre koronarpasienter, men påvirker ikke livskvaliteten. Klaffeopererte rapporterer derimot bedre livskvalitet ett år etter operasjonen, ifølge en annen av de nye studiene vi presenterer fra uke 29.

Les hele artikkelen

Hvorfor beveger skilleveggen mellom hjertekamrene seg unormalt ved venstre grenblokk?

Publisert: - Postet i: Center for Cardiological Innovation, Center for Heart Failure Research, Hjerteblogg, Integrert kardiovaskulær funksjon, K. G. Jebsen Senter for hjerteforskning - Merket med emne:

Forskere ved Oslo universitetssykehus har gjort funn som kan gjøre det lettere å identifisere hvilke pasienter med venstre grenblokk som vil nyte godt av å få implantert en biventrikulær pacemaker.

Les hele artikkelen