Dersom nære slektninger har hatt hjerteinfarkt før de fyller 60 år, øker også risikoen for å få hjerteinfarkt selv, og kjente risikofaktorer som røyking, høyt blodtrykk, høyt kolesterol, fedme og diabetes kan ikke forklare hele sammenhengen. Hjerteinfarkt i familien har også vist seg å øke risikoen for venøs blodpropp, altså blodpropp i lungene eller i årene som fører blodet tilbake til hjertet, hovedsakelig i leggene. En studie fra K.G. Jebsen Senter for Tromboseforskning i Tromsø kan nå bidra til å forklare hvorfor det er sånn.

21.000 tromsøværinger som hadde deltatt i Tromsøundersøkelsene i 1994–95 og 2001–02 ble fulgt fram til utgangen av 2010, da forskerne registrerte hvem som hadde fått hjerteinfarkt eller venøs blodpropp. Etter justering for kjente faktorer som kunne påvirke resultatet var risikoen for infarkt fortsatt 53 % høyere for personer som hadde oppgitt hjerteinfarkt i familien sammenlignet med personer uten hjerteinfarkt i familien. Til sammen 428 fikk venøs blodpropp, og her var risikoen 27 % høyere blant deltakere med hjerteinfarkt i familien. Risikofaktorer for åreforkalkning påvirket ikke sammenhengen mellom familiehistorie med hjerteinfarkt og blodpropp.

Den økte blodpropprisikoen ved hjerteinfarkt i familien kunne heller ikke forklares av at hjerteinfarkt direkte påvirket risikoen for blodpropp. Samtidig var risikoen for venøs trombose ytterligere økt blant personer som hadde flere nære slektninger med tidligere hjerteinfarkt, noe som ifølge forskerne er en sterk indikasjon på at arvelige faktorer bidrar til risikoøkningen. Dessuten kan det tenkes at slektninger oftere deler enkelte ukjente miljømessige risikofaktorer forskerne ikke hadde mulighet til å ta høyde for i denne studien, for eksempel stress, sosioøkonomiske forhold eller kosthold.

Les flere bloggposter om venøs blodpropp:

Høyt blodsukker øker ikke risikoen for venøs blodpropp
Fisk og omega-3-tilskudd reduserer risikoen for venøs blodpropp
Kreft forklarer ikke hvorfor eldre har økt risiko for venøs blodpropp
Venøs blodpropp øker risikoen for framtidig atrieflimmer

Leave a reply