Alle typer fedme er koblet til økt risiko for å få blodpropp senere. I denne studien har forskerne benyttet data fra de fire Tromsøundersøkelsene som ble gjennomført mellom 1986 og 2008, og undersøkt om endring i vekt over tid også har betydning for risikoen. 17 802 personer deltok i minst to av undersøkelsene, noe som gjorde det mulig for forskerne å se på vektutviklingen deres.

Innen utgangen av 2012 hadde 302 personer fått venøs blodpropp for første gang. Deltakere som la på seg mer enn 7,5 kg mellom to undersøkelser hadde nesten dobbelt så høy risiko for å få blodpropp i bein eller lunge, sammenlignet med de som la på seg mindre. For deltakere som allerede i utgangspunktet hadde fedme, var risikoen nesten firedoblet dersom de la på seg mer enn 7,5 kg mellom undersøkelsene. De samme deltakerne hadde mer enn seksdoblet risiko sammenlignet med normalvektige som la på seg mindre. Personer som gikk ned i vekt hadde ikke signifikant forskjellig risiko for blodpropp sammenlignet med de som hadde en lav vektøkning.

Funnene tyder på at videre vektøkning er en betydelig risikofaktor for venøs tromboembolisme, og at det er spesietl risikabelt å gå opp i vekt dersom man allerede har fedme.

LES OGSÅ:

Alle typer fedme øker risikoen for venøs blodpropp

Leave a reply