– Hvis dagens trend fortsetter vil 60 % av verdens befolkning ha BMI som tilsvarer overvekt eller fedme innen 2030. Spesielt bekymringsfull er den økende forekomsten av fedme hos barn. Siden våre resultater tyder på at fedme er en viktig risikofaktor for både hjerteinfarkt og hjertesvikt, vil fedmeepidemien ha stor betydning for omfanget av disse sykdommene, sier NTNU-professor Imre Janszky.

Mens den siste målte BMI-verdien var sterkest forbundet med risikoen for å få hjerteinfarkt, var gjennomsnittlig BMI over en tidsperiode på 30 år sterkest forbundet med risikoen for hjertesvikt. Høy BMI tidligere i livet økte risikoen for hjertesvikt selv da analysene ble justert for den siste BMI-målingen, viser den nye studien som nå er publisert i Journal of Internal Medicine.

– Funnene kan tyde på at vedvarende fedme svekker hjertet over tid, og at BMI tidlig i livet er en viktig faktor som kan øke risikoen for senere hjertesvikt. For hjerteinfarkt var derimot den siste BMI-målingen av størst betydning, noe som kan tyde på at det aldri er for seint å gå ned i vekt hvis man vil redusere risikoen for akutt hjerteinfarkt, sier Janszky.

(saken fortsetter)

LES OGSÅ:

Friske med fedme har økt risiko for hjertesvikt

26 000 nordtrøndere

Mellom 1966 og 1969 ble folk i Nord-Trøndelag veid og målt i forbindelse med en masseundersøkelse av tuberkulose. Mer enn 26 000 av de samme personene deltok senere i både den andre og tredje Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag midt på 1980- og 1990-tallet. Innen utgangen av 2008 hadde 1851 av dem fått hjerteinfarkt, mens 946 hadde fått hjertesvikt. Høyere BMI var forbundet med økt risiko for både hjerteinfarkt og hjertesvikt, og fedme var forbundet med spesielt høy risiko for hjertesvikt. Risikoen var økt selv etter at forskerne hadde justert analysene for blant annet kjønn, alder, røyking, alkoholforbruk, utdanningsnivå, sivilstatus og fysisk aktivitet.

– Da vi justerte ytterligere for metabolsk status var ikke lenger sammenhengen mellom BMI og hjerteinfarkt signifikant, noe som viser at de metabolske konsekvensene av overvekt og fedme ser ut til å ha størst betydning for hjerteinfarkt, sier Janszky.

Disse faktorene kunne imidlertid ikke forklare sammenhengen mellom høy BMI og hjertesvikt, noe som kan tyde på at overvekt i seg selv svekker hjertet.

(saken fortsetter)

LES OGSÅ:

Overvekt og magefedme forbindes med framtidig hjertesvikt

Usunn vektendring

Forskerne undersøkte også hvordan endring i kroppsvekt over tid hang sammen med framtidig hjertesvikt, og viste at både vektnedgang og vektoppgang var forbundet med økt risiko. De som hadde stabil vekt på alle tre måletidspunktene hadde lavest risiko.

– Det var en spesielt sterk økning i risikoen for personer hvor BMI målt midt på 1980-tallet varierte fra de to andre målingene. Dette kan tyde på at jojo-slanking medfører ekstra risiko, selv om vi må understreke at denne tolkningen kun baserer seg på én enkelt BMI-måling mellom første og siste måling, sier Janzsky.

Leave a reply