I et nytt doktorgradsprosjekt skal Runa Marie Andreassen sammenligne orosomucoid og albumin i urin som risikomarkører for framtidig nyre- og hjerte- og karsykdom. Forskningsprosjektet ble nylig omtalt av Helgelendingen, som også intervjuer forskningsleder Tomas Log ved Helgelandssykehuset.

– Flere ansatte med doktorgradskompetanse er helt essensielt for å øke forskningsaktiviteten i helseforetaket. Det er andre året på rad at Helgelandssykehuset får tildelt PhD-midler, og det er vi svært fornøyd med, sier Log.

I dokorgradsarbeidet skal nyrespesialist Andreassen analysere 7000 blodprøver fra Tromsøundersøkelsen, i tillegg til ultralydundersøkelser av hjertet og halspulårene til deltakerne.

– Kort fortalt vil forskningsprosjektet kanskje finne svar på hypotesen om at stoffet orosomucoid (UOE) forteller mer om risiko for framtidig sykdom enn proteinet albumin, som er den viktigste markøren vi kjenner i dag. Dersom vi kan påvise dette kan det bli enklere å avdekke risiko på et tidlig stadium og sette inn forebyggende og behandlingsmessige tiltak, sier Andreassen til Helgelendingen.

Leave a reply