Aldersrelatert makuladegenerasjon (AMD) er en sykdom som innebærer forkalkning på den sentrale delen av netthinna i øyet («den gule flekken»). Sykdommen rammer særlig eldre, og gjør at små detaljer i synet forsvinner eller flyter sammen. Forandringer i blodforsyningen til denne delen av netthinna antas å spille en rolle for hvem som utvikler slik øyesykdom, og åreforkalkning er foreslått som en av årsakene. I tråd med dette har flere utenlandske studier indikert at noen tradisjonelle risikofaktorer for hjerte- og karsykdom øker sannsynligheten for at man har øyesykdommen, og nylig undersøkte norske forskere om de kunne finne en slik sammenheng blant deltakerne i den sjette Tromsøundersøkelsen fra 2007 og 2008.

Forskerne undersøkte øynene til 2.631 personer mellom 65 og 87 år, og 3,5 % hadde nådd endesstadiet av makuladegenerasjon. I tillegg hadde nesten én av fire tidlig AMD.  Forskerne analyserte tallene for menn og kvinner separat, og kom fram til at sammenhengen mellom endestadiet av øyesykdommen og daglig røyking var svært sterk for begge kjønnene. For kvinner var sykdommen dessuten assosiert med høyt systolisk blodtrykk, overvekt og fedme, og fysisk inaktivitet. Det var ingen sammenheng mellom AMD og midjemål, utdanningsnivå eller blodnivåene av henholdsvis lipider og langtidsblodsukker. Heller ikke tidligere hjerneslag eller hjerteinfarkt var forbundet med økt risiko.

Resultatene fra studien bekrefter røyking som en vesentlig påvirkbar risikofaktor for aldersrelatert makuladegenerasjon, og forskerne understreker viktigheten av røykeslutt for å forebygge synsforstyrrelser og blindhet. De diskuterer samtidig hvorvidt de kardiovaskulære fordelene man kan oppnå ved fysisk aktivitet kan spille positivt inn også for forkalkning på netthinna. I og med at åreforkalkning antas å være en årsak til degenerasjonen, kunne man ha forventet høyere kolesterolnivå hos de som hadde AMD, men i denne studien så man altså ingen slik sammenheng.

Maja Gran Erke har tidligere uttalt seg om en lignende internasjonal studie i Dagbladet: Slik kan du forhindre øyesykdom