Torsdag 22. mars disputerer Øyvind Heiberg Sundby for sin doktorgrad ved Universitetet i Oslo.


DE VIKTIGSTE RESULTATENE:

  1. En nyutviklet vakuumstøvel øker blodsirkulasjonen i beina til friske.
  2. Vakuumstøvelen øker blodsirkulasjonen i beina og kan potensielt helbrede fotsår hos pasienter med røykebein.
  3. Også pasienter med ryggmargskade kan ha god effekt å bruke støvelen.

KORT OPPSUMMERING:

(1) Doktorgradsprosjektet til Øyvind Heiberg Sundby undersøker effekten av et nyutviklet apparat som kan øke blodsirkulasjonen i beina – et slags vakuumkammer formet som en støvel. Den første studien baserer seg på resultater fra 25 unge og friske forsøkspersoner, som fikk økt blodsirkulasjon til beinet ved hjelp av apparatet. Alle deltok i tre ulike eksperimenter hvor trykket i støvelen ble midlertidig senket til 40 mmHg lavere enn det atmosfæriske trykket. Støvelen fungerer dermed som ei sugepumpe som suger blod ned i benet.

Undertrykket varte i henholdsvis 30, 15 og 10 sekunder i de tre forsøkene, avløst av omtrent like lange pauser med normalt trykk. Hvert forsøk pågikk i til sammen to minutter. Alle de tre protokollene førte til økt blodstrøm gjennom arteriene i beinet og økt blodflyt til huden i foten, sammenlignet med kontinuerlig normalt trykk i to minutter.

Hjertebloggen omtalte denne studien nærmere i en egen sak i 2017:

Øker blodsirkulasjonen i beina med nyutviklet vakuumstøvel

(2) I en annen artikkel beskriver Heiberg Sundby hvordan vakuum-støvelen kan øke blodsirkulasjonen og potensielt helbrede omfattende fotsår. Artikkelen tar for seg fire ulike pasienter med svært nedsatt blodsirkulasjon i beina og omfattende fotsår – deriblant en 63-åring med røykebein. Etter åtte uker med to timer daglig behandling med det rammede beinet plassert i støvelen, var fotsåret helt borte hos én og tilnærmet borte hos de tre øvrige pasientene.

For pasienten med røykebein var amputasjon nært forestående, men etter behandlingen var ikke det lenger aktuelt. Han økte også maksimal gangdistanse og rapporterte livskvalitet etter behandlingen med undertrykk. Alle de fire pasientene fått standardbehandling på lokalsykehuset i mellom fem og 18 måneder før de ble med i studien.

Hjertebloggen omtalte denne studien nærmere i en egen sak i 2017:

Leget alvorlige fotsår med ny vakuumstøvel

(3) Kun ti minutter med beinet i det støvelformete vakuumkammeret gav økt blodstrøm hos 20 pasienter med røykebein. Både blodstrøm i huden og store blodårer i foten økte da undertrykket var på, og den gjennomsnittlige blodflyten var høyere i de ti minuttene enn de fem foregående minuttene uten undertrykk. Effekten varte dessuten i minst fem minutter etter at støvelen var slått av.

(4/5) De to nyeste artiklene tar for seg pasienter med ryggmargskade. Også i denne gruppa pasienter økte blodsirkulasjonen til foten etter behandling med undertrykk. Deretter undersøkte forskerne effekten av å supplere dagens sårbehandling med undertrykksbehandling i en liten studie med ni pasienter. Resultatene viste enkelte tendenser til bedre effekt på blodstrøm og sårheling etter kombinasjonsbehandlingen, sammenlignet med kun dagens sårbehandling, men det er behov for større studier før man kan konkludere endelig med at hjemmebasert behandling med vakuum-støvel er veien å gå for å lege fotsår hos pasienter med ryggmargsskade.

Leave a reply