Høyt blodtrykk eller en trang hovedpulsåre vil medføre økt trykk i hjertet. Når hjertet utsettes for økt trykk over tid vil hjertet vokse i størrelse og bli stivere. Disse endringene gjør at hjertefunksjonen blir dårligere, og pasienten har høyere risiko for å utvikle hjertesvikt. For å kunne identifisere angrepspunkter for behandling og forebygging av hjertesvikt, er det viktig å kunne forstå de molekylære mekanismene som forårsaker at hjertefunksjonen blir dårligere. Den celletypen det finnes mest av i hjertet heter fibroblaster. Ved økt trykk i hjertet over tid vil fibroblastene omdannes til myofibroblaseter som produserer store mengder bindevev. Myofibroblastene øker dermed stivheten i hjertet.

I dette videoinnlegget gir stipendiat Kate Møller Herum deg en detaljert beskrivelse av hvordan myofibroblastene dannes. Håpet er at man skal kunne utvikle små molekyler som hindrer dannelsen av myofibroblaster og dermed forhindrer stivhet i hjertet og svekket hjertefunksjon.