Kan ha utviklet peptid med effekt på diastolisk hjertesvikt

Doktorgraden til Tandekile Lubelwana Hafver har avdekket mekanismer som ligger til grunn for svekket kalsiumregulering ved hjertesvikt.