Kalsium er svært delaktig i sammentrekningen av hjertemuskelceller, og kan transporteres inn og ut via natrium-kalsium-utveksleren (NCX1) i cellemembranen. I dag disputerer Tandekile Lubelwana Hafver for sin doktorgrad som gir ny innsikt i proteiner som virker sammen med NCX1.

Kan bidra til medikamentutvikling

For hvert tredje natriumion som transporteres gjennom cellemembranen, går ett kalsiumion motsatt vei. Slik er NCX1 svært viktig for å regulere innholdet av kalsium i hjertemuskelceller, og dermed også for sammentrekningsegenskapene til hjertet. Ved hjertesvikt er det påvist endrede nivåer av NCX1, noe som igjen er koblet til dysfunksjonell kalsiumhåndtering. Derfor tror forskere at medikamenter som regulerer NCX1-aktiviteten potensielt kan være en effektiv behandlingsstrategi. Artiklene til Hafver og kollegene beskriver nye mekanismer for hvordan NCX1 reguleres og på den måten styrer sammentrekningninsegenskapene til hjertemuskelcellene, og forskerne har også utviklet et peptid som potensielt kan normalisere NCX1-aktiviteten ved hjertesvikt.

Proteinet fosforylert fosfolemman (pSer-68-PLM) er oppjustert ved hjertesvikt, og hindrer aktivering av NCX1. Doktorgraden beskriver blant annet hvordan proteinfosfatase 1c (PP1c) regulerer NCX1-aktiviteten gjennom å defosforylere pSer-68-PLM. Ved hjertesvikt spaltes imidlertid NCX1 av calpain, noe som skaper avstand mellom PP1c og pSer-68-PLM i NCX1-komplekset. Dermed kan ikke PP1c defosforylere pSer-68-PLM ved hjertesvikt, noe som kan forklare de høye nivåene av pSer-68-PLM og nedregulerte NCX1-aktiviteten i denne pasientgruppa.

Peptidet forskerne ved Institutt for eksperimentell medisinsk forskning har utviklet hemmer effekten av fosfolemman. Dette bidro til å øke NCX1-aktiviteten i eksperimenter med cellekulturer, noe som altså kan motvirke opphopning av kalsium i cellene. Peptidet kan muligens spille en rolle i utviklingen av medikamenter for diastolisk hjertesvikt.

LES MER:

Ny studie øker forståelsen av kalsiumutvekslingen i hjerteceller

 

Leave a reply