PCI-behandling åpner blokkerte blodårer og gir hjertet tilbake oksygentilførselen etter et akutt hjerteinfarkt. Paradoksalt nok tar hjertet også skade når oksygentilgangen gjenopprettes, noe som kalles reperfusjonsskade. Nå kan norske forskere ha gjennomført første skritt på veien mot et effektivt legemiddel som kan begrense størrelsen på det resulterende hjerteinfarktet dersom det gis umiddelbart etter at blodårene er åpnet igjen.

Nøkkelen er et protein som heter CCN2 – eller bindevevsvekstfaktor. Forskerne benyttet musehjerter i eksperimentene, og påførte hjertene oksygenmangel i enten 25 eller 40 minutter før de åpnet oksygentilførselen igjen. De første 15 minuttene av reperfusjonen fikk halvparten av hjertene injisert CCN2. Det viste seg at det resulterende infarktet var signifikant mindre i hjertene som fikk CCN2 sammenlignet med hjertene som ikke fikk proteinet, noe som gjaldt både ved 25 og 40 minutter med oksygenmangel. I CCN2-gruppa ble også hjertefunksjonen i større grad gjenopprettet etter perioden med oksygenmangel.

CCN2 stimulerer fosforylering av GSK3β, et av stoffene i den såkalte RISK-signalveien. Det viste seg at effekten på infarktstørrelse og hjertefunksjon ikke var til stede i tilsvarende eksperimenter hvor det også var tilført et stoff som hemmer aktiveringen av denne signalveien. Dette indikerer at den beskyttende mekanismen skyldes at CCN2 aktiverer RISK-signalveien, noe som også i en rekke tidligere studier er knyttet til redusert infarktstørrelse.

Å redusere infarktstørrelsen etter et akutt hjerteinfarkt er viktig blant annet med tanke på å hindre at pasientene utvikler hjertesvikt i etterkant av infarktet. Metoden med å injisere stoffer for å beskytte hjertet etter at oksygentilførselen er gjenopprettet kalles postkondisjonering, men på tross av flere lovende dyrestudier er det hittil ikke utviklet medikamenter som har vist effekt i kliniske forsøk. Postkondisjonering med CCN2 føyer seg nå inn i rekka av potensielle behandlingmetoder for å hindre reperfusjonsskade, men før slik behandling kan testes i kliniske forsøk må det gjennomføres studier i større dyremodeller hvor hjertet ikke er isolert fra kroppen.

Leave a reply