Torsdag Onsdag 8. mars disputerer Jan Magnus Aronsen for sin doktorgrad ved Universitetet i Oslo.


DE VIKTIGSTE RESULTATENE:

  1. Nye legemidler kan hindre sykdomsvekst i hjertet ved å blokkere tidligere ukjente mekanismer.
  2. Hjerterytmeforstyrrelser ved lave nivåer av kalium i blodet skyldes sannsynligvis lav aktivitet i natrium-kalium-pumpa.
  3. Molekyler som løsner PDE3a fra bindingen til SERCA2 hindrer alvorlige hjerterytmeforstyrrelser hos mus med hjertesvikt

KORT OPPSUMMERING:

(1/2) Jan Magnus Aronsen har bidratt i flere titall forskningsartikler de siste årene, men i artiklene som utgjør doktorgraden har han undersøkt molekylære mekanismer som forårsaker kronisk hjertesykdom og sett på potensialet for å behandle hjertesykdom ved å påvirke disse mekanismene med medikamenter. I to studier har Aronsen bidratt til å avdekke nye mekanismer som gjør at hjertet vokser seg stort og stivt og på sikt utvikler hjertesvikt. I dyremodeller har dessuten forskerne vist at disse ugunstige effektene kan forhindres med medikamenter som blokkerer de aktuelle mekanismene.

(3) Lave nivåer av kalium i blodet kan gi alvorlige hjerterytmeforstyrrelser, og Aronsen og kollegene oppdaget 25 % redusert aktivitet av natrium-kalium-pumpa i rottemuskelceller med lave kaliumnivåer. Denne pumpa pumper natrium (Na+) ut av cellen og kalium inn, og redusert aktivitet medfører dermed økte konsentrasjoner av natriumioner i cellen. Dette modulerer igjen aktiviteten til natrium-kalsium-utveksleren og fører til opphopning av kalsium med påfølgende ukontrollerte kontraksjoner og hjerterytmeforstyrrelser.

Hjertebloggen omtalte denne studien nærmere i en egen sak med video i 2015:

Hvordan kan hypokalemi føre til alvorlig hjerteflimmer?

(4) Risikoen for ekstraslag og arytmier er også økt ved hjertesykdom på grunn av den reduserte aktiviteten til SERCA2, som har ansvar for å transportere kalsium inn i sarkoplasmatisk retikulum inne i hjertemuskelceller. I en artikkel som foreløpig ikke er publisert viser Aronsen og kollegene at enzymet PDE3a binder seg direkte til SERCA2, og at aktiviteten til SERCA2 øker når denne bindingen brytes. Molekyler som løsner PDE3a fra SERCA2 kan dermed hindre arytmier ved kronisk hjertesykdom.

Leave a reply