I dag disputerer Ellen Østensen for sin doktorgrad ved Universitetet i Oslo. Hun har gjort lovende funn som kan være starten på utviklingen av et nytt effektivt legemiddel ved akutt hjerteinfarkt.

Reduserte reperfusjonsskade med 40 %

I doktorgraden har Østensen og kollegene studert forbindelsen mellom A-kinase-ankerprotein 18γ, bedre kjent som AKAP18γ/δ og fosfolamban (PLB). Disse to proteinene finnes som en del av et større proteinkompleks i hjertemuskelceller, og interaksjonen dem imellom er viktig for frislipp og opptak av kalsium i cytoplasma. Studiene til Østensen og kollegene bidrar med ny informasjon om strukturen til AKAP18γ/δ. Forskerne har videre laget molekyler som kan angripe AKAP18γ/δ-PLB-forbindelsen og testet effekten i en dyrestudie.

Det viste seg at behandling med molekylene før åpning av den tette koronaråren reduserte størrelsen på det resulterende infarktet med inntil 40 %. Å åpne blodtilførselen igjen etter et hjerteinfarkt fører paradoksalt nok til at hjertet skades ytterligere, og arbeidet til Østensen kan på sikt føre til utvikling av små molekyler som kan være effektive for å hindre denne typen reperfusjonsskade etter et hjerteinfarkt.

Leave a reply