Hjerteopererte skrives ut med sterke smerter

En ny norsk studie indikerer at sykehusene ikke gir pasientene god nok smertelindring i dagene etter en hjerteoperasjon. Dermed har mange fremdeles moderate til kraftige smerter når de blir skrevet ut.