En hjerteoperasjon er smertefull, og de som opplever ukontrollerte smerter i dagene etter operasjonen har dårligere prognose enn resten og risikerer at smertene varer lenge. Nå viser en studie fra Oslo universitetssykehus at over halvparten opplever moderate til kraftige smerter helt fram til de drar fra sykehuset etter åpen hjertekirurgi.

Forskerne inkluderte pasienter som gjennomgikk en ukomplisert koronar-bypass* og/eller hjerteklaffoperasjon ved sykehuset i 2012 og 2013. Til sammen 371 pasienter svarte på et spørreskjema om smerte både før og de fire første dagene etter operasjonen. 38 % oppgav at de hadde smerter i tida før operasjonen, men dette var i hovedsak snakk om milde smerter.

Alle de fire dagene etter operasjonen oppgav et flertall av pasientene moderate eller sterke smerter – 85 % på dag 1 og 57 % på dag 4. Flesteparten hadde smerter i området rundt operasjonssåret. Kvinner og pasienter under 60 år oppgav sterkere smerter sammenlignet med menn og eldre pasienter.

De fleste pasientene fikk morfin og annen smertestillende i løpet av sykehusoppholdet, men ifølge studien var dosene lave med tanke på de betydelige smertene pasientene hadde. Samtidig fikk bare et fåtall av pasientene foreskrevet sterkere smertestillende enn paracetamol da de ble skrevet ut til et lokalsykehus. Forskerne mener resultatene indikerer at mange hjerteopererte skrives ut med et uavklart smerteproblem, noe som kan øke risikoen for senere komplikasjoner og smerter i flere år.

Leave a reply