Studien inkluderte elleve menn med BMI fra 27 til 32 og forhøyet blodsukker og elleve normalvektige menn med normalt blodsukker. Alle mennene var mellom 40 og 65 år og inaktive. Mennene i begge gruppene gjennomførte det samme treningsprogrammet, som kombinerte både styrke- og kondisjonstrening.

Etter tolv uker hadde deltakerne i begge gruppene forbedret insulinfølsomheten, oksygenopptaket og styrken omtrent like mye. De hadde dessuten mistet kroppsfett, noe som spesielt gjaldt det skadelige magefettet. De overvektige deltakerne hadde også mistet underhudsfett og fett i leveren, og fått redusert midjemålet sitt.

Studien målte kroppssammensetning ved hjelp av MR. I tillegg tok forskerne stamcelleprøver og hentet ut vev fra både muskler og fettvev hos deltakerne før og etter treningsperioden. De kunne påvise lavere nivåer av adipokiner i blodet i begge gruppene etter treningsperioden. Adipokiner er cytokiner som skilles ut fra fettceller, og omfatter blant annet leptin, adiponektin og betennelsesdannende interleukin-6, som er tett koblet til utviklingen av åreforkalkning og hjerte- og karsykdom. Nivåene av interleukin-6 alene ble derimot ikke påvirket av treningen i denne studien.

Forskerne konkluderer med at tolv uker kombinert styrke- og utholdenhetstrening forbedrer kroppskomposisjonen, fettfordelingen i kroppen og insulinfølsomheten for stillesittende, middelaldrende menn både med og uten høyt blodsukker.

Leave a reply