I 2015 deler UNIKARD ut to stipender på inntil 100.000 kroner hver til kandidater med en PhD innen hjerte- og karforskning. Formålet med kompetanseutviklingsstipendet er å fremme samarbeid og bedre kompetansen innenfor kandidatens forskningsområde. Den nye kunnskapen skal formidles videre til kollegaer for å styrke kompetansen innad i en forskningsgruppe.

Prosjekter det søkes støtte til må være knyttet til hjerte- og karforskning, og søkeren må ha midlertidig eller fast ansettelse som postdoktor eller forsker ved en norsk vitenskapelig institusjon. UNIKARD vil prioritere søknader innenfor satsningsområdene basal-, klinisk- eller epidemiologisk hjerte- og karforskning.

Søknadsfrist er 15. februar 2015.

Les utlysningsteksten: Kompetanseutviklingsstipend 2015

I 2014 støttet UNIKARD til sammen fire prosjekter med kompetanseutviklingsstipender:

• Postdoktor Mai Tone Lønnebakken ved Universitetet i Bergen for prosjektet Sex differences in carotid atherosclerosis and ventriculo-arterial interaction in hypertension – 94.000 kroner

• Forsker PhD Laila Hopstock og postdoktor/førsteamanuensis Bente Morset ved Universitetet i Tromsø for støtte til bruk av biosensor i hjertekarforskningsprosjekt i Tromsøundersøkelsen – 100.000 kroner

• Postdoktor Serena Marshall ved Oslo Universitetssykehus for prosjektet PDE3A-kobling til SERCA2 som fremtidig legemiddelmål ved kronisk hjertesykdom – 100.000 kroner

• Postdoktor Lise Román Moltzau ved Universitetet i Oslo for prosjektet The role of binding proteins in compartmentation of cAMP and cGMP signalling in normal and failing hearts – 100.000 kroner

Leave a reply