Et ERA-NET har som formål å samordne forskningsprogammer og -aktiviteter i ulike land for å unnga overlapp mellom forskning som utføres i regi av nasjonale programmer i Europa. Årets utlysning fra ERA-CVD – ERA-nettet innen hjerte- og karsykdom – har tidlig åreforkalkning og plakkustabilitet ved koronarsykdom som tema. Fra Norge legger Forskningsrådet inn en halv million euro til norsk deltakelse i internasjonale samarbeidsutlysninger, og de norske midlene vil kun komme norske forskere til gode.

Første søknadsfrist i to-trinnsutlysningen er 6. mars.

Lenke til utlysningsteksten finnes her

Les mer om utlysningen hos Forskningsrådet

Leave a reply