Et ERA-NET har som formål å samordne forskningsprogammer og -aktiviteter i ulike land for å unnga overlapp mellom forskning som utføres i regi av nasjonale programmer i Europa. I januar kommer den første utlysningen av forskningsmidler fra ERA-CVD, det nyoppstartede ERA-nettet innen hjerte- og karsykdom. Fra Norge bidrar både Forskningsrådet og Nasjonalforeningen for folkehelsen med midler til forskningsprosjekter utlyst av ERA-nettet, og de norske midlene vil kun komme norske forskere til gode.

The call will aim at developing translational innovative projects for diagnosis and therapy of Heart Failure. Research should focus on the association between precipitating or causative factors (e.g. metabolic factors), and the molecular effectors and organ dysfunction in the development and progression of HFREF and HFPEF. Research proposals should have a translational perspective, with potential impact on disease severity and outcome.

Utdrag fra forhåndsannonseringen

Forhåndsvarselet for utlysningen er nå publisert på hjemmesidene til ERA-CVD, og UNIKARD oppfordrer aktuelle forskere og forskningsgrupper til å begynne å posisjonere seg for å søke midler via EVA-CVD. UNIKARD vil også bidra med posisjoneringsstipender for å støtte og stimulere forskningsgrupper til å utarbeide en søknad til ERA-nettet. Utlysning av disse midlene kommer i starten av 2016.

Et utdrag fra forhåndsvarselet er vedlagt nedenfor. Hele forhåndsannonseringen kan leses her: ERA-CVD Joint Transnational Call 2016 for «Transnational Research Projects on Cardiovascular Diseases

Transnational research proposals must cover at least one of the sub-topics proposed below, which will be equal in relevance for this call:

(1) Earlier recognition and prognosis of Heart Failure, e.g.:

  • new strategies to diagnose asymptomatic phases
  • early prediction of the evolution of the disease and/or the risk of mortality

2) Innovative approaches to prevent and treat Heart Failure or to reverse the remodelling process, e.g.:

  • regenerative strategies, i.e. tissue engineering with or without stem cells, use of miRNA or siRNA
  • gene-based approaches
  • nanomedicine-based strategies such as use of nano-carriers and other vehicles for targeted drug delivery
  • molecular therapeutics

(3) Role of the interface between myocardium and non-myocyte cells in pathophysiology of heart failure e.g.:

  • communication with endothelium, circulating blood cells, local immune system, etc.

Utdrag fra forhåndsannonseringen

Leave a reply