Det finnes flere studier som viser at deltakere i utholdenhetskonkurranser har økt risiko for atrieflimmer, men få studier har sett på hvordan total treningsmengde gjennom mange år henger sammen med slikt hjerteflimmer. For å undersøke dette nærmere samlet forskere ved Folkehelseinstituttet og Diakonhjemmet sykehus i Oslo i 2012 inn spørreskjemadata fra til sammen 3.545 norske menn over 53 år. 2.366 av dem hadde gått Birkebeinerrennet i 1999, mens resten hadde deltatt i Helseundersøkelsen i Oslo (HUBRO) i 2009. Deltakerne oppgav hvor mange år de hadde trent mer enn 30 minutter minst tre ganger hver uke, og om de hadde atrieflimmer. I tillegg fikk forskerne informasjon om en rekke andre sykdommer og faktorer som de senere justerte analysene sine for.

12,5 % av birkebeinerne oppgav at de hadde atrieflimmer, mens andelen blant HUBRO-deltakerne var 10,3 %. Forskerne brukte legejournaler for å finne ut hvor mange av disse som faktisk hadde slikt hjerteflimmer, og fikk tak i journaler for 63 % av dem. Hos 72 % av disse personene fikk de bekreftet atrieflimmer via EKG-analyser, mens resten hadde andre eller ingen hjerterytmeforstyrrelser.

Både i Birken-gruppa og HUBRO-gruppa var risikoen for EKG-bekreftet hjerteflimmer størst blant deltakerne som oppgav at de hadde trent i flest år. Risikoen økte med 16–20 % for hvert tiår med regelmessig utholdenhetstrening. For atrieflutter, en roligere variant av atrieflimmer, var det hele 42 % økt risiko for hvert tiår med trening. Også da forskerne inkluderte tilfellene av selvrapportert hjerteflimmer de ikke kunne bekrefte med EKG, fant de nesten tilsvarende økt risiko forbundet med mangeårig trening.

Tross den økte risikoen for atrieflimmer, minner førsteforfatter Marius Myrstad om at studien ikke bør anses som en grunn til å slutte å trene. Dette understrekes også av at mennene som hadde trent jevnlig over en lengre periode sjeldnere oppgav hjertesykdom, høyt blodtrykk og diabetes enn de som aldri hadde trent regelmessig.

– Den positive virkningen av trening overskygger den økte risikoen for atrieflimmer, har Myrstad uttalt til NRK. VG siterer forskeren på at atrieflimmer kan være plagsomt, men at det er ufarlig for yngre og ellers friske personer, og til Dagens Næringsliv forklarer han at det ikke er noen sammenheng mellom atrieflimmer og hjertestans under utholdenhetskonkurranser.

Hjertebloggen har tidligere omtalt to andre ferske norske studier som viser at god kondisjon reduserer faren for hjerteflimmer og at intervalltrening reduserer plagene for pasienter som allerede har atrieflimmer. Likevel tyder denne studien fra Folkehelseinstituttet på at årevis med trening øker risikoen for slike hjerterytmeforstyrrelser. Hvordan det eventuelt skjer er imidlertid forskerne usikre på, og det er det heller ikke mulig å si noe om ut fra denne studien. Det kan også tenkes at menn som trener mye har andre felles faktorer som øker risikoen for hjerteflimmer og som forskerne ikke tok høyde for, og studien kan derfor ikke konkludere med en direkte årsakssammenheng mellom langvarig utholdenhetstrening og atrieflimmer.

Les også: Birken er bra for hjertet på bloggen Forskerlivet, hvor Marius Myrstad og andre forskere formidler forskning om fysisk aktivitet og helse.

Leave a reply