I dag disputerer Cynthia Sue Crowson for sin doktorgrad ved Universitetet i Oslo. Den viser at det er svært vanskelig å utvikle en god kalkulator som kan forutsi risiko for hjerte- og karsykdom hos personer med leddgikt.

Ikke bedre enn vanlige risikomodeller

En studie som fulgte 1800 pasienter fra sju land i sju år, viste at ingen av de fire etablerte kalkulatorene som ble forsøkt validert avslørte sykdomsrisiko bedre enn risikokalkulatorer som er ment for den generelle befolkningen. Det er kjent at generelle kalkulatorer ikke gir et godt bilde på risiko for hjerte- og karsykdom ved leddgikt, men de sykdomsspesifikke kalkulatorene var altså heller ikke nøyaktige.

Crowson og kollegene forsøkte så å lage en bedre modell for å beregne risiko for hjerte- og karsykdom hos denne pasientgruppa. De inkluderte data fra 5638 leddgiktpasienter fra ti land over hele verden, og kom fram til to ulike modeller for å beregne risikoen. Begge baserte seg på pasientenes alder, kjønn og om de røyket, hadde høyt blodtrykk eller ugunstig kolesterolprofil, i tillegg til enten leddgiktens sykdomsaktivitet eller egenvurdert helse. Det viste seg imidlertid at heller ingen av disse kalkulatorene var bedre enn de generelle risikokalkulatorene som brukes for folk flest, og i artikkelen diskuterer forskerne utfordringer i jobben med å utvikle et nøyaktig verktøy for å kalkulere hjerte- og karrisiko ved leddgikt.

I en annen analyse av de samme 5638 pasientene, viste røyking og høyt blodtrykk seg å være de viktigste bidragsyterne til hjerte- og karsykdom ved leddgikt. Studien kartlegger betydningen av hver enkelt av de tradisjonelle risikofaktorene for hjerte- og karsykdom og av faktorer knyttet hovedsakelig til den revmatiske sykdommen. På tredjeplass over de mest innflytelsesrike risikofaktorene kommer høyt totalkolesterol, mens aktiv revmatisk sykdom også hadde relativt stor betydning. Mens 30 % av de hjerte- og karrelaterte hendelsene som oppstod i løpet av oppfølgingsperioden kunne tilskrives leddgikten, kunne halvparten forklares av de tradisjonelle risikofaktorene.

Leave a reply