Pasienter med diabetes har høy risiko for å rammes av koronar hjertesykdom, men mange er symptomfrie og vet ikke at de er i risikosonen. En undersøkelse av koronarårene som forsyner hjertet med blod kan avsløre om det er blokkeringer i noen av årene, men gullstandardmetoden koronar angiografi er både kostbar og ikke helt risikofri. De senere årene har CT-scanning av koronarårene med lave stråledoser blitt lansert som et rimelig og ikke-invasivt alternativ, men metoden har inntil nylig ikke blitt evaluert opp mot gullstandardmetoden på pasienter med type 2-diabetes.

Studien inkluderte 48 pasienter som deltok i ABCD2-studien (Asker og Bærum Cardiovaskulære Diabetes-studie 2) og fikk undersøkt koronarårene med både ordinær koronar angiografi og CT-koronar angiografi. I tillegg til type 2-diabetes hadde pasientene minst én tilleggsrisikofaktor for hjerte- og karsykdom. CT-undersøkelsen identifiserte 90 % av alle blodårer hvor den indre diameteren av blodåren var mer enn halvert på grunn av åreforkalkning, og ingen pasienter som hadde betydelige blokkeringer ble oversett. CT-scanning av koronarårene var dermed svært godt egnet til både å identifisere og utelukke trange koronarårer hos pasienter med type 2-diabetes.

Imidlertid overestimerte CT-undersøkelsen graden av blokkering i noen tilfeller, slik at noen pasienter fikk påvist betydningsfulle blokkeringer i koronarårene selv om de egentlig ikke hadde det. Dermed understreker forskerne at metoden må kombineres med andre metoder dersom den skal tas i bruk som et screeningverktøy for å avdekke koronarsykdom ved diabetes type 2.

Leave a reply