Mange risikofaktorer for hjerte- og karsykdom reduseres som følge av en fedmeoperasjon. Samtidig endres fettsyrenivåene i blodet. For det første frigjøres fett fra fettvev i kroppen når man går ned i vekt, og fettsyresammensetningen i dette vevet skiller seg fra sammensetningen i kostholdet. For det andre kan nivåene bli redusert når man spiser mindre mat. En ny studie fra forskere ved Universitetet i Bergen og Fjordomics-prosjektet ved Helse Førde indikerer nå at spesielt de som gjennomgår fedmekirurgi med duodenal omkobling er utsatt for usunne endringer i fettsyresammensetningen i blodet et helt år etter operasjonen.

– Ratioen mellom omega-3-fettsyren EPA og omega-6-fettsyren arakidonsyre var redusert til nivåer under WHOs anbefalinger, sier professor Olav Martin Kvalheim som har ledet den nye studien. Denne EPA/AA-ratioen er blant annet tett koblet til risikoen for hjerte- og karsykdom.

Usunnere fettsyreprofil enn slanke

Forskerne målte nivåene av 16 fettsyrer i blodet til 33 sykelig overvektige personer ved fem ulike anledninger før og etter at de gjennomgikk fedmekirurgi. Før operasjonen var både EPA/AA-ratioen, de relative nivåene av omega-3-fettsyrene ALA, DHA, EPA og nivåene av den essensielle omega-6-fettsyren linolsyre signifikant lavere enn blant 136 kontrollpersoner som ikke hadde fedme.

– Ulike kostholdsvaner mellom sykelig overvektige og slankere personer kan kanskje forklare disse forskjellene, men det kan også skyldes økt oksidativt stress ved fedme, sier Kvalheim. Til tross for de reduserte nivåene var EPA/AA-ratioen hos de sykelig overvektige deltakerne før operasjonen innenfor de verdiene som anses som akseptable av WHO.

Halverte nivåer ett år etter duodenal omkobling

Råd om å øke fysisk aktivitetsnivå og spise mer protein på bekostning av karbohydrater i månedene før operasjonen hadde ingen innvirkning på fettsyreinnholdet i blodet. Innen tre dager etter operasjonen hadde imidlertid nivåene av omega-3-fettsyrer sunket drastisk.

– For de 23 pasientene som hadde gjennomgått en gastric sleeve-operasjon normaliserte nivåene seg mer eller mindre igjen i løpet av det neste året. EPA-nivåene hos de 10 pasientene som fikk duodenal omkobling var derimot fortsatt halvert sammenlignet med før operasjonen, og også EPA/AA-ratioen var betydelig redusert, forklarer Kvalheim.

Duodenal omkobling innebærer at tynntarmen deles i to løp, slik at den delen som transporterer næring blir betydelig forkortet. I tillegg fjernes store deler av magesekken. Ved gastric sleeve er det kun magesekken som gjøres mindre. Denne forskjellen kan muligens forklare forkjellene i fettsyreinnhold mellom de to operasjonsteknikkene etter et år.

– Fettvev har lav kapasitet til å lagre omega-3-fettsyrer, og disse fettsyrene må derfor inntas rutinemessig via mat. Ved duodenal omkobling risikerer man dårligere opptak av næringsstoffer fra tarmen, og disse pasientene bør overvåkes over lengre tid med tanke på hjerte- og karsykdom, sier Kvalheim.

Leave a reply