Årleg døyr 57 millionar menneske av måten dei lever på. Ei ekspertgruppe leia av Grethe Tell ved Institutt for samfunnsmedisinske fag skal bidra til å senke dødstala.

Les hele artikkelen i På Høyden her

Del: Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someone