– Å fremme en sunnere livsstil for kvinner i fruktbar alder kan forebygge svangerskapsforgiftning og høyt blodtrykk i svangerskapet, og også være fordelaktig med tanke på følgetilstander for mor og barn på lang sikt, konkluderer forskerne i tidsskriftartikkelen, som nylig ble publisert i svært anerkjente Hypertension. Studien er utført av forskere ved Folkehelseinstituttet og Universitetet i Bergen, med professor Grace M. Egeland som førsteforfatter.

Tredoblet risiko ved diabetes

Forskerne analyserte til sammen 13 217 svangerskap hos 8321 kvinner som hadde deltatt i enten Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag, Tromsøundersøkelsen eller Oslo-undersøkelsen, og som fødte en gang mellom helseundersøkelsen og utgangen av 2012. Fra Fødselsregisteret hentet de inn opplysninger om hvem som hadde fått høyt blodtrykk etter uke 20 av svangerskapet, og hvem som hadde fått svangerskapsforgiftning, både før og etter uke 37 av svangerskapet. Svangerskapsforgiftning innebærer protein i urinen i tillegg til høyt blodtrykk.

Det viste seg at kvinner som hadde diabetes før svangerskapet hadde mer enn tredoblet risiko for både høyt blodtrykk og for svangerskapsforgiftning sammenlignet med kvinner uten diabetes. Diabetes hos en nær slektning økte også risikoen for begge tilstandene, mens hjerteinfarkt hos en nær slektning før fylte 60 år kun var forbundet med økt risiko for svangerskapsforgiftning. Også hjerneslag i familien kunne kobles til 50 % økning av både høyt blodtrykk og svangerskapsforgiftning, men resultatene var bare statistisk signifikante da risikoen for tilstandene ble analysert samlet.

Fysisk aktivitet beskyttet

Kvinner med fedme (BMI høyere enn 30 kg/m2) hadde mer enn firedoblet risiko for høyt blodtrykk og mer enn doblet risiko for svangerskapsforgiftning sammenlignet med normalvektige. Også blant overvektige (BMI mellom 25 og 30 kg/m2) var risikoen for begge tilstandene signifikant økt.

– Resultatene var som forventet, men vi oppdaget at fedme i større grad kunne forutsi høyt blodtrykk i svangerskapet enn svangerskapsforgiftning, noe som understreker at andre faktorer bidrar til å øke risikoen for svangerskapsforgiftning, sier Egeland.

De kvinnene som rapporterte mer enn tre timer fysisk aktivitet hver uke var beskyttet mot svangerskapsforgiftning sammenlignet med inaktive kvinner, og fysisk aktive hadde halvert risiko for tidlig svangerskapsforgiftning.

– Regelmessig fysisk aktivitet kan redusere inflammasjon og oksidativt stress og forbedre blodårenes funksjon og veksten til morkaka, skriver forskerne.

Stordrikkere hadde økt risiko

De som drakk alkohol hver uke hadde 30 % lavere sannsynlighet for svangerskapsforgiftning enn de som drakk sjeldnere enn én gang i måneden, men disse funnene kunne ikke bekreftes i følsomhetsanalyser der deler av befolkningsutvalget ble utelatt. Imidlertid fant forskerne en klar kobling mellom såkalt «binge drinking» og økt risiko for svangerskapsforgiftning:

De som oppgav at de hadde drukket fem enheter alkohol eller mer minst én gang det siste året hadde 80 % økt risiko for svangerskapsforgiftning, og nesten firedoblet risiko for tidlig svangerskapsforgiftning.

– Den uheldige effekten av stordrikking speiler de skadelige effektene et høyt alkoholinntak kan ha for hjerte- og karhelsa. Alkohol kan hemme utviklingen og funksjonen til morkaka via en rekke mekanismer, skriver forskerne i artikkelen.

Også forhøyet blodtrykk før svangerskapet og ugunstig forhold mellom totalt kolesterol og det gode HDL-kolesterolet i blodet var forbundet med både høyt blodtrykk i løpet av graviditeten og svangerskapsforgiftning. Høye nivåer av fett i blodet (triglyserider) økte imidlertid bare risikoen for svangerskapsforgiftning. Utdanningsnivå, sivilstatus, røyking og bruk av P-piller spilte derimot ingen rolle for utviklingen av noen av tilstandene.

Leave a reply