Ved en koronar bypass-operasjon blir en frisk vene fra det ene beinet sydd inn forbi trange partier i hjertets blodårer. Inntil én av fem pasienter får infeksjon i såret i beinet der venen er høstet. Thoraxkirurgisk avdeling ved Oslo universitetssykehus har to enheter ved Rikshospitalet, og kompresjonsstrømpe tilbys bare pasientene på én av enhetene. En ny studie av 377 pasienter har sammenlignet infeksjonsforekomst hos pasienter med og uten kompresjonsstrømpe, men fant ingen forskjell.

– Undersøkelsen bekreftet tidligere funn; postoperativ sårinfeksjon på høstested for vene er relativt vanlig. 74 av pasientene – om lag 20 % – utviklet sårinfeksjon i løpet av 30 dager etter kirurgi. Vi fant overraskende nok ingen sammenheng mellom infeksjon og strømpebruk, forteller førsteforfatter Sølvi Lommerud, som er intensivsykepleier på Hjerte-, lunge- og karklinikken ved Rikshospitalet.

Undersøkelsen avdekket en variasjon i klinisk praksis som ikke er vitenskapelig fundert. De aller fleste sykehusavdelingene som behandler disse pasientene i Norge, tilbyr imidlertid kompresjonsstrømpe etter operasjonen med forventning om at det skal fremskynde sårhelingen. Strømpen reduserer risikoen for blodpropp i benet, men effekten på sårinfeksjon viser seg altså å være usikker.

– Det er en ufordring at vi ikke har oppfølgingsdata på strømpebruk etter utskrivelse. Pasientene ble anbefalt å bruke kompresjonsstrømpen i fire til seks uker etter operasjonen, men vi kan ikke utelukke at noen avsluttet bruken tidligere. Vi vet heller ikke sikkert om pasienter som ikke fikk kompresjonsstrømpe på sykehuset begynte å bruke det på eget initiativ etter at de ble utskrevet. For å sikre kunnskapsbasert praksis er det behov for et randomisert kontrollert forsøk som undersøker effekten av kompresjonsstrømpe på postoperativ sårinfeksjon nærmere, sier Lommerud.

Leave a reply