Urinsyre i blodet er knyttet til utvikling av hjerte- og karsykdom. Urinsyrenivåene i befolkningen har økt de siste tiårene, samtidig som flere og flere har blitt overvektige. Nå har forskere ved UIT Norges arktiske universitet i Tromsø vist at høye urinsyrenivåer i blodet henger sammen med økt risiko for metabolsk syndrom sju år senere, og at nivåene er spesielt tett knyttet til hvor høy risiko overvektige har for å få høyt blodtrykk og høyt blodsukker.

LES OGSÅ:

Usunt kosthold forbindes med mye urinsyre i blodet

Forskerne inkluderte analyser av 6083 hovedsakelig middelaldrende personer uten diabetes som hadde fått målt urinsyrenivåene sine i forbindelse med både den fjerde og femte Tromsøundersøkelsen i henholdsvis 1994–95 og 2001–02. 3527 av dem var overvektige (BMI på 25 kg/m2 eller høyere), mens de øvrige 2556 var normalvektige. Etter å ha justert for alle tradisjonelle risikofaktorer for hjerte- og karsykdom, nyrefunksjon og flere andre variabler, viste analysene at hver økning på ett milligram urinsyre per desiliter blod (59 mikromol per liter) var forbundet med 29 % økning i odds for å få metabolsk syndrom mellom de to undersøkelsene. I tillegg hadde de som hadde økt nivåene av urinsyre i blodet med 1 mg/dl mellom Tromsø 4 og 5 28 % høyere odds for metabolsk syndrom enn de som hadde stabile nivåer.

Metabolsk syndrom er en samling av flere risikofaktorer for hjerte- og karsykdom, og forskerne undersøkte også hver av disse enkeltfaktorene. Det viste seg at overvektige personer med normalt blodtrykk hadde 44 % økt odds for å få høyt blodtrykk i løpet av oppfølgingsperioden for hver økning på ett gram urinsyre per desiliter blod. For normalvektige hang derimot ikke nivåene av urinsyre sammen med risikoen for høyt blodtrykk. Det samme gjaldt for blodsukkeret: Normalvektige med normalt blodsukker hadde ikke økt risiko for høyt blodsukker sju år senere selv om de hadde høye urinsyrenivåer, mens overvektige hadde høyere risiko jo høyere nivåene av urinsyre var.

Studien kan ikke forklare hvorfor overvekt modifiserer sammenhengen mellom urinsyre i blodet og blodtrykk og blodsukker, men forskerne spekulerer i om xantin oxidase, enzymet som katalyserer reaksjonen som danner urinsyre, spiller en rolle. Økt aktivitet av xantin oxidase kan øke det oksidative stresset i kroppen, og ettersom økt mengde kroppsfett er koblet til redusert antioksidativ kapasitet kan overvektige være spesielt utsatt for skadene slikt stress medfører på hjerte- og karsystemet.

Leave a reply