Usunt kosthold forbindes med mye urinsyre i blodet

Urinsyre i blodet kan være en risikofaktor for hjerte- og karrelaterte hendelser. Nivåene henger sammen med inntaket av en rekke matvarer, viser en ny studie fra Tromsø og Australia.