Høye nivåer av urinsyre forbindes først og fremst med fare for podagra, men kan også være en uavhengig risikofaktor for hjerte- og karsykdom, høyt blodtrykk, kreft og diabetes. Ved å redusere inntaket av fett, egg, øl og sprit til fordel for mer karbohydrater, fiber og meieriprodukter, mener forfatterne bak studien at nivåene vil kunne holdes lave.

Forskerne inkluderte 3.031 deltakere fra den fjerde Tromsøundersøkelsen i analysene sine. De hadde både fått målt nivåene av urinsyre i blodet og svart på et omfattende spørreskjema om kostholdet sitt. Etter justeringer for faktorer som kunne påvirke resultatet fant forskerne flere kostholdsvariabler som hang signifikant sammen med nivåene av urinsyre. De sammenlignet også resultatene fra Tromsø med resultater fra en tilsvarende befolkningsstudie i Australia med 9.734 deltakere.

Et høyt inntak av fett hang sammen med høye urinsyrenivåer i begge folkegruppene, mens karbohydrater gav lavere nivåer. Mye fiber i kosten var forbundet med lave nivåer i Australia, men ikke Tromsø. Proteininntaket var ikke av avgjørende betydning, og det var heller ikke det totale energiinntaket. Mikronæringsstoffene kalsium og riboflavin (vitamin B2) var positivt med tanke på å ha lite urinsyre i blodet, og i den australske gruppa gjaldt dette også for inntaket av jern, tiamin (vitamin B1) og folat (vitamin B9).

Blant både nordmenn og australiere var et høyt alkoholforbruk forbundet med høye urinsyrenivåer, og dette gjaldt spesielt for øl og sprit. I den australske befolkningsgruppa var imidlertid vin forbundet med reduserte nivåer. Videre var et høyt inntak av egg assosiert med høyere nivåer av urinsyre i begge gruppene. Kjøtt medførte bare høyere nivåer blant australiere, som hadde et markant høyere inntak av kjøtt enn tromsøværingene. Fiskeinntaket hadde ingen betydning for urinsyrenivåene i denne studien, i motsetning til en tidligere amerikansk studie som viste økt urinsyre i blodet ved høyt inntak av fisk.

Personer som spiste mer grovbrød, melk og ost hadde lavere nivåer enn de som spiste mindre av disse matvarene. Blant de australske deltakerne gjaldt det samme for kornblandinger, yoghurt og frukt. I Tromsø medførte høyere inntak av frukt kun lavere urinsyrenivåer blant kvinner med fedme, mens grønnsaker var uten betydning i begge de to kohortene.

Forskerne studerte også forskjeller mellom menn og kvinner og for personer med ulik BMI, men kunne konkludere med at sammenhengene var mer eller mindre like i de ulike gruppene av befolkningen. En lavkarbodiett med  mye fett har tidligere blitt koblet til høye nivåer av urinsyre i blodet, noe som støttes av funnene i denne studien. Basert på resultatene er det grunn til å tro at et kosthold bestående av mye karbohydrater, fiber, meieriprodukter og utvalgte vitaminer og mineraler kan bidra til å unngå høye nivåer av urinsyre og potensielt forhøyet risiko for hjerte- og karrelaterte hendelser.

Leave a reply