Fredag 2. november disputerer Eirik Wilberg Rebnord for sin doktorgrad ved Universitetet i Bergen.


DE VIKTIGSTE RESULTATENE:

  1. Langtidsblodsukker forutsier ikke prognosen til stabile hjertepasienter.
  2. Kynurenin:tryptofan-ratioen og høye plasmanivåer av nedbrytningsprodukter fra karnitin kobles til økt risiko for diabetes ved angina.

KORT OPPSUMMERING:

(1) Langtidsblodsukker målt som glykert hemoglobin ser ikke ut til å ha betydning for prognosen til pasienter med stabil angina. Til sammen 2519 pasienter ble inkludert i studien mellom år 2000 og 2004, og analysene viste at det ikke var noen sikker sammenheng mellom langtidsblodsukkeret og risiko for å få akutt hjerteinfarkt eller plutselig hjertedød fram til år 2006.

Hjertebloggen omtalte denne studien nærmere i en egen sak i 2015:

Lett forhøyet langtidsblodsukker gir ikke økt risiko for hjerteinfarkt eller hjertedød hos pasienter med hjertekrampe

(2) En høy andel kynurenin i forhold til tryptofan i urinen – kynurenin:tryptofan-ratioen – kobles derimot til økt risiko for type 2-diabetes hos pasienter med koronar hjertesykdom. I denne studien ble angina-pasientene fulgt i median 7,6 år, og 173 av dem fikk diabetes i løpet av perioden. Forskerne fant ingen sammenheng mellom kynurenin:tryptofan-ratioen målt i blod og risiko for diabetes. Det var derimot en sterk sammenheng mellom kynurenin:tryptofan-ratioen målt i urin og risiko for diabetes: den fjerdedelen av pasienter med høyest kynurenin i forhold til tryptofan hadde mer enn doblet risiko sammenlignet med fjerdedelen med lavest ratio.

(3) Resultatene fra den tredje studien i doktorgraden kan tyde på at også stabile hjertepasienter med dysfunksjonell fettsyremetabolisme er ekstra utsatt for å utvikle type 2-diabetes. Høye nivåer i blodet av flere ulike nedbrytningsprodukter fra karnitin var forbundet med økt risiko for å få diabetes i løpet av de neste 8 årene. Karnitin er en sentral aminosyre for fettforbrenning.

Leave a reply