Mange etniske minoriteter har spesielt høy risiko for diabetes, fedme og øvrige risikofaktorer for kardiometabolske sykdommer, og i flere minoritetsgrupper i arktiske områder har det vært en kraftig økning i disse risikofaktorene de siste tiårene. Et av de mest alarmerende trekkene er økende magefedme blant urfolkskvinner, og samiske kvinner har ofte høyere BMI og midjemål enn etnisk norske kvinner som bor i det samme området. Nenetsere er et urfolk som holder til på landsbygda helt nord i Russland. Som et del av sin doktorgradsavhandling ved Universitetet i Tromsø undersøkte Natalia Petrenya forskjellen i fedme mellom 132 urbane russiske kvinner fra byen Arkangelsk og 93 nenetserkvinner fra det lille tettstedet Nelmin-Nos.

Les også: Samer har oftere symptomer på hjertekrampe

Det viste seg at 40–45 % av nenetserkvinnene led av BMI tilsvarende fedme og/eller midjemål som indikerte magefedme. Dette var imidlertid ikke en signifikant høyere andel enn blant russiske bykvinner. En lavere andel av kvinnene fra Nenetsk hadde forhøyet totalkolesterol, og de hadde også lavere fastende blodsukker enn bykvinnene, men høyere systolisk blodtrykk. Disse og andre risikofaktorer for kardiometabolske sykdommer hang tett sammen med målene for fedme, og forskerne fant ut at denne sammenhengen var lik i begge gruppene. Dermed kunne de konkludere med at bekymringsverdig mange nenetserkvinner har BMI som tilsvarer fedme som henger sammen med risikofaktorer for hjerte- og karsykdom, men at det samme er tilfelle blant kvinner i en større russisk by.

Leave a reply