Pulsatilitetsindeks er et mål på motstanden mot blodgjennomstrømning gjennom blodårer, og høy pulsatilitetsindeks i arterien som går til livmoren kobles til økt risiko for komplikasjoner som svangerskapsforgiftning, høyt blodtrykk og svangerskapsdiabetes i en ny studie fra UiT Norges arktiske universitet i Tromsø. Med ultralyd målte forskerne denne pulsatilitetsindeksen hos 620 kvinner som var litt over halvveis i svangerskapet, og fant unormalt høye verdier hos 63 av dem. Av disse fikk 28,6 % komplikasjoner senere i svangerskapet, mens dette bare gjaldt 9,5 % av de gravide med normale verdier.

Høyere blodtrykk og karmotstand

Forskerne ønsket å undersøke om unormal pulsatilitetsindeks var knyttet til hjertefunksjonen til kvinnene, men det viste seg at både hjertets slagvolum, hjertefrekvensen og en rekke andre mål på funksjonen til hjertet ikke var forskjellig fra kvinnene med normal blodstrøm til livmoren. Målingene ble gjennomført med impedanskardiografi, som er en ikke-invasiv metode. Hjertefunksjonen endret seg heller ikke forskjellig mellom de to gruppene kvinner som følge av at beina deres ble hevet. Imidlertid hadde kvinnene som hadde unormalt høy pulsatilitetsindeks i livmorarterien signifikant høyere blodtrykk og generelt høyere motstand i kroppens blodårer enn resten av kvinnene.

– Nye studier en nødvendig for å klargjøre hvorvidt hemodynamiske målinger med ikke-invasiv impedanskardiografi kan være nyttig for å forutsi svangerskapskomplikasjoner, konkluderer forskerne.

Leave a reply