Behandling av høyt blodtrykk reduserer risikoen for hjerneslag, hjerteinfarkt, hjertesvikt, nyresvikt og tidlig død. Mye tyder også på at personer som får senket høyt blodtrykk har redusert risiko for atrieflimmer, diabetes, Alzheimers og kognitive svekkelser. Mange av de som deltar i kliniske blodtrykksstudier slutter imidlertid på medisinene fordi de opplever bivirkninger. Dette gjelder både bivirkninger som er knyttet direkte til medisinene og bivirkninger som ikke er det.

– Byrden av uønskede hendelser bør ikke hindre pasienter fra å oppleve de overveldende fordelene av blodtrykkssenkende behandling. Samtidig må man ta nøye hensyn til slike hendelser i vurderingen av hvor mye blodtrykket bør senkes og hvilke målverdier som bør anbfales for pasienten, konkluderes det i en stor meta-analyse publisert i augustnummeret av Journal of Hypertension. Studien ble kommentert av norske forskere på lederplass i samme nummer.

Individbasert behandling

Meta-analysen av 70 randomiserte blodtrykksstudier viser at den mest aktive blodtrykksenkende behandlingen i hver studie reduserte risikoen for alvorlige hjerte- og karrelaterte hendelser med 24 %. Samtidig var faren for at deltakerne skulle avslutte behandlingen 89 % høyere enn i gruppene som fikk mindre intensiv eller placebo-behandling. Videre viser studien at andelen som avslutter medisineringen øker mer jo mer intensiv behandlingen er, og at fordelene ved intensiv medisinering ikke øker i samme grad.

– Hvor mye og hvor langt ned blodtrykket skal senkes må individualiseres for å redusere risikoen for at behandlingen skal gi bivirkninger. Unødvendig og overdreven behandling kan føre til at mange slutter å ta medisinene, og at de dermed går glipp av de potensielle fordelene, skriver de norske forfatterne av kommentarartikkelen.

De nevner eksempler fra den store amerikanske SPRINT-studien, hvor mange av deltakerne som fikk mest intensiv behandling opplevde elektrolyttforstyrrelser, redusert nyrefunksjon, svimmelhet og besvimelser. Førsteforfatter Sverre Erik Kjeldsen har ved flere anledninger advart mot å bruke resultatene fra SPRINT til å anbefale mer intensiv blodtrykksbehandling enn dagens retningslinjer tilsier, selv om den mest intensive behandlingen i studien reduserte den samlede faren for akutt koronarsykdom, hjerneslag, hjertesvikt og dødsfall knyttet til hjerte- og karsykdom med 25 % sammenlignet med mindre intensiv behandling.

LES OGSÅ:

– Både uetisk og potensielt farlig

Hvor langt ned bør høyt blodtrykk medisineres?

Leave a reply