I 2014 kommer de første utlysningene i Horizon 2020, verdens største forsknings- og innovasjonsprogram for bedrifter og forskningsmiljø. Det er tid for å forberede seg for den første søknadsrunden.

Dr. Sean McCarthy kommer til Tromsø med kurset «How to Write a Competitive Proposal for Horizon 2020». På kurset lærer forskere og rådgivere å skrive en profesjonell og konkurransedyktig søknad til EUs nye storsatsing, Horizon 2020.

Kurset holdes på Universitetet i Tromsø 4. sept. 2013. Påmelding til: thorbjorg.hroarsdottir@uit.no innen onsdag 28. august.

Forskningsrådetes hjemmesider finnes nærmere informasjon om søknadsskrivekurset.