Den Norske carotisstudien presenteres på Karkirurgisk vintermøte i Trysil 21.-24. februar 2013.

Studien er initiert av UNIKARD i samarbeid med Norsk Karkirurgisk Forening og vil være en prospektiv studie som vil involvere de fleste karkirurgiske avdelinger i Norge.

Se her for program: UNIKARDSYMPOSIET KARKIRURGI 2013

NKKFs side om vintermøtet: http://legeforeningen.no/Fagmed/Norsk-karkirurgisk-forening/Nyheter/2013/Vintermotet-2013/