Tema for symposiet var behandling av sykdom i halspulsårene for å forebygge hjerneslag. Nyere forskning viser at timingen av kirurgi for symptomgivende carotisstenose er av stor betydning for å forebygge framtidige hjerneslag. Jo tidligere en kommer til med operasjon, jo flere hjerneslag forebygges. Dette var temaet for UNIKARDSYMPOSIET 2013 som ble arrangert i samarbeid med Norsk Karkirurgisk Forening under foreningens årlige vintermøte som i år var lagt til Trysil.

Professor Alison Halliday, University of Oxford, holdt symposiets hovedforedrag og la fram hvilke faktorer som har betydning for resultatet og hvilke kvalitetsfaktorer en skal fokusere på i forbindelse med carotiskirurgi.  Det var over 50 tilhørere på symposiet som ble avsluttet ved overlege Knut Kjørstad, UNN, på vegne av Karkirurgisk Forskningsutvalg og UNIKARD, presenterte protokollen for Den Norske Carotisstudien for medlemmene av Karkirurgisk Forening. Studien ble godt mottatt, og vil være klar for inklusjon av første pasient i forbindelse med Kirurgisk Høstmøte uke 43.

 

Allison Halliday på UNIKARDsymposiet 2013