Tidligere i høst lyste UNIKARD ut ett stipend på 11 750 kroner til bruk på forskningsaktivitet innen tematikken «kvinner og hjerte-karsykdom». Pengene ble samlet inn og gitt som en gave til UNIKARD fra de etterlatte etter en kvinne som døde av hjerte- og karsykdom våren 2016. Vi mottok flere gode søknader, og har nå besluttet å gi stipendet til professor Torill Berg og hennes prosjekt «Hypertensjon hos kvinner, studert i spontant hypertensive rotter»

«Tusen, tusen takk for stipendet. Jeg er meget takknemlig. Nå blir det flere rotter!» skriver Berg i en e-post til UNIKARD.

Av de innsendte søknadene skilte Torill Berg seg ut som prosjektet med størst forskningsmessig originalitet. UNIKARDs fagrådsleder Eva Gerdts begrunner tildelingen slik:

Hypertensjon rammer 60% av kvinner over 60 år. Hypertensjon er den viktigste risikofaktor for hjerte-karsykdom hos kvinner. Det mangler blant annet kunnskap om kjønnsforskjeller i regulering av blodtrykket, hvilket potensielt kan ha stor betydning for fremtidig behandling av kvinner med hypertensjon.

Berg vil bruke stipendet til å kjøpe flere forsøksdyr til studiene sine. Forskningen fokuserer på mekanismer som knytter høy aktivitet i det sympatiske nervesystemet til høyt blodtrykk, og i tidligere forsøk har professoren avdekket flere kjønnsforskjeller. Målet for framtidige forsøk er blant annet å se om man kan få blodkar til å slappe av ved hjelp av medikamenter som stimulerer β2-adrenerge reseptorer eller åpner M-kanaler.

UNIKARD vil benytte anledningen til å takke for den generøse gaven som muliggjør utdeling av dette stipendet. Vi er glade for å kunne bruke pengene på forskning som kan ha spesiell betydning for behandling av høyt blodtrykk hos kvinner, og som derfor er svært relevant for kvinnehjertet.

LES MER: To av de senest publiserte studiene til Torill Berg er tidligere omtalt på Hjertebloggen.

Samspill mellom adrenerge reseptorer kan være avgjørende ved høyt blodtrykk

Hvorfor øker pulsen ved høyt blodtrykk?

Leave a reply