UNIKARD lyser ut ett stipend på 11 750 kroner til bruk på forskningsaktivitet innen tematikken «kvinner og hjerte-karsykdom». Pengene ble samlet inn og gitt som en gave til UNIKARD fra de etterlatte etter en kvinne som døde av hjerte- og karsykdom våren 2016.

I søknaden må det inngå en kort beskrivelse av forskningsprosjekt, relevans for kvinnehjertet, og planlagt bruk av midlene. UNIKARD vil vurdere alle søknader som kan vise til at forskningen har relevans for temaet «kvinner og hjerte-karsykdom», og ønsker ikke å legge ytterligere føringer for hvordan midlene skal anvendes.

Mal for søknad kan lastes ned her.

Spørsmål om utlysningen rettes til:

Charlotte Björk Ingul
charlotte.b.ingul@ntnu.no
958 05 886

Frist for søknad: 25. november 2016.

Søknaden sendes på e-post til charlotte.b.ingul@ntnu.no, og vil behandles i løpet av de første dagene etter søknadsfristen.

Leave a reply