UNIKARD lyste i vinter ut to kompetanseutvikingsstipender på inntil 100.000 kroner hver med formål å fremme samarbeidet og styrke kompetansen innen forskningsområdet til stipendvinnerne. Etter vurdering av åtte kvalifiserte søknader har UNIKARD besluttet å tildele midler til følgende prosjekter:

  • Postdoktor Gustavo Jose Justo da Silva ved NTNU for prosjektet Developing a Collaborative Platform for the use of the Drosophila Melanogaster as Model Organism to Understand Heart Ageing and Longevity: 100.000 kroner
  • Forsker Neoma Tove Boardman ved Universitetet i Tromsø for prosjektet Treatment of heart failure with exercise training: 23.000 kroner

Førstnevnte prosjekt utgår fra Cardiac Exercise Research Group ved NTNU, og fokuserer på sammenhengen mellom genetikk, fysisk kapasitet, aldring og hjertesykdom. Målet er å gjennomføre eksperimenter med bananfluen Drosophila Melanogaster for å undersøke gener og mikromolekyler som kan ha betydning for aldringsprosessen i hjertet. Drosophila Melanogaster er velegnet og mye brukt i genetiske eksperimenter. UNIKARD-midlene går blant annet til reise og opplæring hos CERG-forskernes samarbeidspartnere ved Sanford-Burnham Medical Resarch i USA.

Tromsø-prosjektet er en del av et UNIKARD-initiert prosjekt som ser på trening i behandlingen av hjertesvikt. Målet er å undersøke hvilke molekylære mekanismer trening virker gjennom, og forskerne i Tromsø benytter blant annet avansert utstyr som måler oksygenforbruket i mitokondriene, cellenes energiprodusenter. I august 2015 arrangeres et seminar om mitokondrieforskning i Greenville, USA, hvor det blant annet er opplæring og ny kunnskap om bruk av dette utstyret. UNIKARD-stipendet går til reise, opphold og kursavgift for forsker Neoma Tove Boardman.

Les også: UNIKARD-stipend til hjertesviktforsker

Leave a reply